Murwa – pembuka pertunjukan wayang

Murwa adalah kata-kata pembukaan dalang wayang sesudah Kakawen biasanya menggunakan bahasa Kawi. Tapi para dalang Wayang Golek banyak menggunakan bahasa Sunda, diucapkan sambil diiringi oleh suara gamelan yang sayup-sayup.

Contoh murwa dalam bahasa Sunda oleh dalan A. Sunarya (dari Giriharja) :

Kuring dalang Ki Kenda Buana, nu puguh indung bapana, ngadeg di puseuring jagat pawayangan, ngawasa wayang sakotak anu rek dikotektak, ngawasa bari dikawasa ku Gusti nu Murba Wisesa nu ngadamel bumi, langit sagorombiyanging alam. Anjeunna nu jumeneng, bari teu aya anu ngajenengkeun, mula jai ti memeh jadi sakabeh. Anjeunna nu wajib ayana mustahil eweuhna. Teu arah teu enggon, teu ibuan teu ramaan, teu putraan, jumeneng ngadeg ku Anjeunna. Anjeunna awit neraskeun, ngadamel Jan Banujan, teras ngadamel dunya katut sagorombiyanging alam Kabir serta alam Sagir, mangsana jagat kosong wangkul awang-awang uwung-uwung taya manusa nu kumelip. Ku pangawasana Anjeunna, lajeng didamel manusa cikal tina opat asal, bumi, cai, seuneu, angin. Watek Bumi: sadrah sumerah, pasrah kana kersana nu ngersakeun, dipihade mulang hade, dipigoreng mulang goreng. Mun diurus mere pacul, dipiara mere kaya, anu dibawa tamelar joledar pamulangna ku kasangsaraan. Manusa nu asalna tina taneuh, mun ilang caina, seuneuna katut anginna, tanwade mulih ka jati mulang ka asal. Jasad badagna nu asal tina taneuh awor deui jeung taneuh. Watek Cai: handap asor bari balabah, tara aya cai nu ngapung ka luhur atawa palid ka tonggoh.

This entry was posted in Aksesoris Wayang. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>